Óvodánkról

Meséskert Tagóvodánk a Kassák Lajos utca 17 szám alatt található jól megközelíthető helyen a Lehel piac közelében.
Több, mint 60 éves intézményünk a 2017/2018-as nevelési évtől 16 csoporttal működik, átlagosan 25 fős gyermeklétszámmal. Csoportjainkba, melyek mindegyike kedves állatokról van elnevezve, azonos korú gyermekek járnak. Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal szorosan együttműködve, a családi nevelésre építve, az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve segítjük elő a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakoztatását.

Gyermekeink a mindennapok során sokféle változatos tevékenység keretében ismerkedhetnek meg környezetükkel. Testileg erősödnek, ügyesedik mozgásuk, fejlődnek matematikai képességeik, logikai gondolkodásuk. A sok közös tevékenység és élmény során alakul beszédkészségük, együttműködő-képességük. A mozgásos- fejlesztő játékokat örömmel használják gyermekeink, csoportszobáinkban wesco mozgáskuckó sarkokat alakítottunk ki.

Sajátosságunk az elfogadás, befogadás- a csoportokban 1-2 sajátos nevelési igényű gyermek integrálását vállaljuk. Autizmus spektrumzavarral élő gyermekeket befogadó intézmény vagyunk.

Óvodánk pedagógusai főiskolát, egyetemet végzett szakemberek, többségük különböző szakirányú másoddiplomával, szakvizsgával rendelkeznek.

Nevelőtestületünkre jellemző a nyitottság, aktivitás, fiatalos, jó hangulatú csapat vagyunk. Úgy érezzük, nevelőmunkánkhoz nélkülözhetetlen a folyamatos önképzés és továbbképzés.

Óvodánk alapítványa, a Meséskert Környezeti Nevelésért Alapítvány, 2002 óta működik. Az óvodai kirándulások, állatkerti bérletek, hagyományőrző foglalkozások finanszírozásával segíti a gyerekek élményhez juttatását.

A 2015/2016. nevelési évtől kezdve támogatja a már jól ismert és gyermekek által nagyon kedvelt, Madárovi programot, így minden középső és nagycsoportos gyermekünk ingyenesen vehet részt ezeken az élvezetes, ismeretterjesztő foglalkozásokon!

Meséskert Tagóvodánkban a Lovacska, Süni, Bagoly, Őzike, Vakond és Zsiráf csoport magyar-angol kétnyelvű óvodai csoportként működik, a pedagógiai program megvalósítása mellett a Manó Világ Kft. biztosítja a gyermekek számára az angol nyelvvel való ismerkedést, illetve az angol anyanyelvű lektort.

Óvodai nevelésünkről vallott nézetünket a következőképpen fogalmazzuk meg pedagógiai programunkban:

„Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag környezetben az egyéni érdeklődésre alapozva támogatjuk a gyermekek fejlődését. Arra törekszünk, hogy a gyermekek egyéni készségei, képességei kibontakozhassanak, érzelmileg, erkölcsileg és értelmileg gazdagodjanak. A sokféleség gazdagítja a közösséget, az inkluzív-, az integrált-, a multikulturális nevelést támogató szemléletet képviseljük.” (E.Ó. Pedagógiai Program)