Mályva

Gyurikné Bókkon Erika – óvodapedagógus

Lengyel-Csendes Enikő – óvodapedagógus

Kovács Csabáné (Ircsi néni) – dajka

A Mályva csoportban Erika néni és Enikő néni kínál a gyermekeknek mindenféle hasznos és érdekes játékot. Ircsi néni gondoskodik a gyerekek étel-ital és egyéb fontos szükségleteiről.

Célunk, hogy segítsük a ránk bízott gyermekeket abban, hogy közvetlen tapasztalatszerzés, cselekedtetés útján ismerjék meg a környezetükben lévő világot. Leglényegesebb gyermeki tevékenységnek a játékot tartjuk, folyamatos napirendünk is tükrözi ezt, hiszen ez biztosítja a lehető legtöbb időt a szabad játékra. Érdeklődésükre, aktivitásukra épülő természetes folyamatokban, a művészetek eszközeit alkalmazva fejlesztjük képességeiket, gyarapítjuk tudásukat.

A hét minden napjára készülünk valami fontos megismerni valóval:

Hétfőn: a tornateremben játszunk

Kedden: az alkotó sarokban ügyeskedünk

Szerdán: énekelünk, zenei készségfejlesztő játékokat és énekes játékokat játszunk

Csütörtökön és pénteken: ismerkedünk a minket körülvevő világ érdekességeivel

Mindennap szerepet kap a mese!

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodában töltött évek végére minden gyermek képességeinek kibontakoztatása után, saját legjobb tudásával kezdje meg az iskolát.

Napjainkat igyekszünk így élni:

  • jól érezzük magunkat, vidáman játszunk, barátkozunk
  • betartjuk a csoport szabályait és szokásait
  • udvariasak, kedvesek vagyunk a felnőttekkel, gyerekekkel
  • vigyázunk mind magunkra, mind egymás épségére
  • figyelünk, és részt veszünk, ha az óvó néni jó játékot talál ki nekünk
  • sokat rajzolunk, gyurmázunk, vágunk, ragasztunk, barkácsolunk
  • amit tudunk, már egyedül megcsináljuk
  • óvjuk és védjük a növényeket, állatokat
  • vigyázunk óvodánk épületére
  • nem pazarlunk – vizet, áramot, papírt…