Ajánló
 

A tagóvoda vezető fogadó rendje

 

 

Adventi vásár november 22-én és 23-án az aulában!

Szeretettel várjuk az érdeklődőket adventi vásárunkra, amelyen az óvoda dolgozói és a Kedves Szülők által készített ajándéktárgyakat, süteményeket lehet megvásárolni.

 

Bemutatkozás

IMG_1965.JPG (kicsi)

Óvodánk Budapest XIII. kerületében, a Fiastyúk utca és a Rákos-patak között helyezkedik el, főépülete 1960-ban épült és 1975-ben bővítették. A környék kellemes kertvárosi jellegű. Intézményünk jelenleg hét,- többségében részben osztott- csoporttal működik. Csoportszobáinkat igyekeztünk esztétikusan, barátságosan a gyermekeink és a programunk igényeinek megfelelően berendezni. A sószoba az óvoda teljes nyitva tartása alatt a szülők és gyerekek rendelkezésére áll. Udvarunk ugyan kicsi, de árnyas fái alatt az EU szabványnak megfelelő játékok biztonságos, kellemes játéklehetőséget nyújtanak gyermekeink számára. A kisebbek nyugodt játéka érdekében, ha szükséges a nagyobbak a közeli szép környezetben lévő és jól felszerelt játszótereken töltik szabadidejüket.
Egy élménygazdag óvodát igyekszünk kialakítani, ahol a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet meghatározó. 
Ezért1996-ban került bevezetésre nevelési programunk, amely Zilahi-Stöckert: Óvodai nevelés játékkal, mesével című programjának adaptációjával készült, a játékot az óvodai nevelés legfontosabb eszközének tartja. Az alapelveket figyelembe véve egy könnyebb, gördülékenyebb napirendet, egy kevésbő fárasztó együttlétet alakítottunk ki. Játékon és mesén keresztül neveljük gyermekeinket és kommunikációs készségük fejlesztése érdekében "kupaktanácsot" tartunk.

"A játék az, amiben az óvodás gyerek tanul. Alapvetően tanul, elsősorban önmagát és önmagán keresztül a környező világot."

Óvodáskorban sok minden elkezdődik, de semmi sem fejeződik be, a kisgyermek igénye:
"KEVESET, LASSAN, JÓT, GYAKRAN ISMÉTELVE."

/ Zilahi Józsefné/

Valljuk, hogy a kisgyermek abban a tevékenységben fejlődik legjobban, ami őt érdekli, és ebben az életkorban mi lehet más, mint a játék és a mese. Ezt évről évre igazolják az iskolákból kapott visszajelzések gyermekeink helyt állásáról.
Pedagógusaink felkészültsége, többlettudása, a szakmai munkaközösségek és a bemutatók eddig is bizonyították eredményességünket. A nevelési évben több alkalommal játszó,- és munkadélutánokat tartunk. A szülői szervezet igénye alapján évszakonként kirándulásokat és kultúrális előadásokat szervezünk. Évente egy alkalommal a nagycsoportos korú gyerekeket- lehetőség szerint - "erdei óvodába" visszük. Közel két évtizede minden nyáron sokszínű, változatos élményt nyújtva, egyhetes tábort biztosítunk, enyhítve ezzel a szülők elhelyezési gondjain.
Több alkalommal látogatunk el az Állatkertbe, ezáltal gyermekeink egyre több ismeretet kapnak az élővilágról. A társadalmi ismeretek bővítését a helyszíni foglalkozások adják. A gyermekek kultúrális látókörét tágítják a könyvtár, a színházi, bábszínházi, művelődésházi és gyermekházi programok.
A mai társadalmi helyzetbe fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket az idősek tiszteletére is neveljük, ezért rendszeresen adunk műsort, és hívjuk meg néhány Idősek Klubja lakóit hozzánk.
Minden év tavaszán, nyíltnap keretében mutatjuk be intézményünket és pedagógusainkat, lehetőséget biztosítunk arra, hogy óvodánkat minél szélesebb körben megismertessük a leendő szülőkkel. Augusztus utolsó hetében minden nap közös játéktevékenységben vehetnek részt a szülők gyermekeikkel. A befogadás szeptembertől fokozatosan történik. Olyan óvodai légkör kialakítására törekszünk, melyben az óvónő-óvónő, az óvónő-gyermek, a gyermek-gyermek kapcsolata pozitív. Ez a légkör segíti a szocializáció fejlődését, az "Én" tudat kialakulását, a gyermekek társas szükségleteit.