Ajánló

Bemutatkozás

 

Ha a gyerek együtt él a dicsérettel, megtanulja mások megbecsülését.
Ha a gyerek együtt él az elfogadással, megtanul szeretetre lelni a világban.
Ha a gyerek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és a környezetében.
Ha a gyerek együtt él a barátságossággal, megtanulja, hogy a világ olyan hely, ahol jó élni."

(Dorothy K. Holtz)

 A Meséskert Tagóvoda, a Kassák Lajos utca 17 szám alatt található (a Lehel piac közelében).

Több, mint 60 éves intézményünk a 2016/2017-es nevelési évtől 14 csoporttal működik, átlagosan 25 fős létszámmal. Legtöbb csoportunkba, melyek mindegyike kedves állatokról vannak elnevezve, azonos korú gyermekek járnak. De van két vegyes életkorú gyermekekből álló is. Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal szorosan együttműködve, a családi nevelésre építve, az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve segítjük elő a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakoztatását.

A mindennapok során sokféle tevékenység keretében ismerkedhetnek környezetükkel. Testileg erősödnek, ügyesedik mozgásuk, fejlődnek matematikai képességeik, logikai gondolkodásuk. A sok közös tevékenység, élmény során alakul beszédkészségük, együttműködő-képességük. A mozgásos- fejlesztő játékokat örömmel használják gyermekeink, csoportszobáinkban wesco mozgáskuckó sarkokat alakítottunk ki.

 

Sajátosságunk az elfogadás, befogadás- a csoportokban 1-2 sajátos nevelési igényű gyermek integrálását vállaljuk. Autista spektrumzavarral élő gyermekeket befogadó intézmény vagyunk.

Óvodánk pedagógusai főiskolát végzett szakemberek, többen különböző szakirányú másoddiplomával, 8 óvodapedagógusunk szakvizsgával rendelkezik.

Nevelőtestületünkre általában jellemző a nyitottság, aktivitás. Fiatalos, jó hangulatú csapat vagyunk. Úgy érezzük, nevelő munkánkhoz nélkülözhetetlen a folyamatos önképzés és továbbképzés.

Óvodánk alapítványa, a Meséskert Környezeti Nevelésért Alapítvány, 2002 óta működik. Az óvodai kirándulások, állatkerti bérletek, hagyományőrző foglalkozások finanszírozásával segíti a gyerekek élményhez juttatását.

A 2015/2016. nevelési évben támogatja a már jól ismert és gyermekek által szeretett, Madár-ovi programot, így minden középső és nagycsoportos gyermekünk ingyenesen vehet részt ezeken az élvezetes, ismeretterjesztő foglalkozásokon!

 

Meséskert Tagóvodánkban a Zsiráf, Bagoly és Vakond csoport magyar-angol kétnyelvű óvodai csoportként működik, pedagógiai program megvalósítása mellett a Manó Világ Kft. biztosítja a gyermekek számára az angol nyelvvel való ismerkedést, ill. az angol anyanyelvű óvodapedagógust

 

Óvodai nevelésünkről vallott nézetünket a következőképpen fogalmazzuk meg pedagógiai programunkban:

 

 

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag környezetben az egyéni érdeklődésre alapozva támogatjuk a gyermekek fejlődését. Arra törekszünk, hogy a gyermekek egyéni készségei, képességei kibontakozhassanak, érzelmileg, erkölcsileg és értelmileg gazdagodjanak. A sokféleség gazdagítja a közösséget, az inkluzív-, az integrált-, a multikulturális nevelést támogató szemléletet képviseljük.” (E.Ó. Pedagógiai Program)