Belső pályázat - Tagóvoda vezetői beosztásra

Bp.Főváros XIII.kerületi Önkormányzat

Egyesített Óvoda                                                           iktató szám: 8/2/2013

 

1138 Budapest

Karikás F.u.12.

 

 

 

 

Belső Pályázat

 

A Bp. Főv. XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda Igazgatója

belső pályázatot ír ki

 

az Egyesített Óvodához tartozó valamennyi tagintézmény

 

tagóvoda-vezetői (magasabb vezető)

 

beosztásának ellátására

 

 

A beosztásra az Egyesített Óvodánál határozatlan idejű

kinevezéssel rendelkező óvodapedagógusok pályázathatnak.

Egy személy maximum    2    tagóvoda vezetését pályázhatja meg.

 

Vezetői megbízatás időtartama:

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2013.07.01.-2018.06.30-ig szól

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását.

Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az igazgató által rá delegált vezetői feladatokat.

 

Illetmény:

A”közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

 

Pályázati feltételek:

 

 • Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
 • Pedagógus szakvizsga  /meglévő vagy folyamatban lévő/,
 • Felhasználói szintű levelező rendszerek (Lotus Notes) ismerete,
 • Szakmai tapasztalat –legalább 5 éves,

 

                                                                        -2-

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Közoktatás vezetői szakvizsga

 

Elvárt kompetenciák:

 

 • Kiváló szintű képesség a folyamatok, feladatok hatékony összehangolására,

            a munkatársak irányítására,

 • A változás kezelésének képessége,
 • Kiemelt szakmai képzettség, a megszerzett tudás alkalmazási képessége,
 • Innovatív szemlélet,
 • Pozitív személyiségjegyek megléte

 

A pályázat részeként benyújtandó:

 

 • Szakmai önéletrajz,
 • A megpályázott tagóvoda vezetésére vonatkozó szakmai koncepció,
 • pedagógiai és vezetői program. Terjedelme maximum 6 oldal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2013. május 15.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

 • A pályázatnak a Bp. Főv. XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda címére
 • történő beküldésével (1138 Bp., Karikás F. u. 12.) vagy
 • Személyesen: Kautzky Lászlóné igazgatónak.

A borítékra kérem ráírni: Tagóvoda-vezetői pályázat

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A tagóvoda  nevelő testületének  véleményezését követően a munkáltatói

jogkör gyakorlója (igazgató) dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 17.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

Bp. Főv. XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda honlapján.

 

Budapest, 2013. április 10.

 

 

 

 

                                                                                              Kautzky Lászlóné

                                                                                                        igazgató