Óvodánkról

Mottónk”

 ” Minden gyerek  Egyedi, 

 és mint ilyen joga van elvárni

 személyisége tiszteletben tartását,

 szüksége van arra,hogy a saját

 ritmusának megfelelően éljen és pihenjen,

 joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes,

 joga van hibázni,

 szüksége van a feltalálásra és alkotásra,

 szüksége van esztétikai érzelmekre,

 joga van bármiféle tudás megszerzésére.”

                                                       / Celestin Freinet /

Tagóvodánk Angyalföld kertvárosában, gyönyörű zöldövezeti környezetben helyezkedik el, távol a nagyváros zajától. 2016-ban ünnepelte fennállásának 65 éves évfordulóját.
Tágas, nagy óvodakertünkben több évtizedes fák között figyelünk arra, hogy gyermekeink minél több időt töltsenek a szabadban. A zöldövezet, a megfelelő méretű udvar, a játékra, és a változatos mozgástevékenységekre lehetőséget adó játékeszközök biztosítják, a gyermekek szabad levegőn való mozgásigényének kielégítését.
2016 nyarán a játszóudvar teljes körű felújítása során az új, modern játékeszközök, térburkolatok kiépítése mellett párakapuk, és udvari zuhanyzók is kialakításra kerültek, így a nyári melegben is biztosított a gyermekek edzése.
Óvodánk a múlt hagyományaira építő, az elmúlt évek szakmai és humán értékét megőrző, a mában kiteljesedő és a jövőben is folyamatosan megújulni képes óvoda. 8 óvodai csoporttal működő intézményünkben az azonos életkoron alapuló csoportszervezés jellemző.
Célunk, a gyermekszerető, partnerközpontú, a mai kor kihívásainak megfelelően működő, a feltétel nélküli szeretetből fakadó és az erre épülő óvodai nevelés megvalósítása. Céljainkat a családi nevelésre alapozva, a szülőkkel együttműködve kívánjuk megvalósítani a nyitottság, empátia, és a tolerancia szellemében.
Arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekek szeretetteljes, barátságos környezetben nevelkedjenek, képességeik kibontakozhassanak és biztosítottak legyenek harmonikus fejlődésükhöz a feltételek. Nevelésünkben nagyon hangsúlyos szerepet kap a gyermeki személyiség komplex fejlesztése. Fontos számunkra, hogy az óvodáskor varázslatos, csodákkal teli időszak legyen az életükben és az óvodában eltöltött évek, olyan élményeket, meghitt pillanatokat őrizzenek meg a gyermekekben, melyre felnőtt korukban is szívesen emlékeznek majd.
Központi helyet képvisel nevelésünkben az elfogadó szeretet, a bizalom, és megbecsülés hármasára épülő fokozatos a gyermek egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodó nyugodt légkörű érzelmi biztonságot nyújtó befogadás. Annak érdekében, hogy a közösségbe való beilleszkedést segítsük, a problémákat megelőzzük, felkínáljuk a szülőknek a „beszoktatás – befogadás” módszerét. Közös célunk megvalósításához nélkülözhetetlen a szülő – gyermek – pedagógus, pozitív partneri viszonya.
Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmódra nevelést, és a környezettudatos magatartás alakítását.
Felnőtt közösségünk személyes példával, és mintaadással szeretné elérni, hogy az optimista szemlélet, az érzelmi gazdagság, a természeti környezetet szerető, és védő magatartás, a gyermekek életének természetes részévé váljon.
A környezetbarát szemléletet a mindennapokba beépített szokásokkal alakítjuk. Madárbarát óvoda vagyunk, a madarak etetése, itatása, szerves része mindennapjainknak, és folyamatosan bővítjük madárodú telepünket is. A Zöld Óvoda cím birtokosaiként hisszük, hogy már óvodás korban érdemes megkezdeni a környezetvédő és természetszerető ember személyiségének kialakítását.
Ehhez változatos tevékenységeket, élményeket, közvetlen tapasztalatszerzési lehetőségeket, megfigyeléseket biztosítunk.
Nevelőtestületünket szakmailag jól képzett, színes, igazi nevelői személyiségek alkotják. Az igényesség, az őszinte véleménycsere, a csapatmunka mindennapjaink természetes része. Testületünk innovatív, nyitott az újra. A kultúra közvetítését, iskola előkészítő funkciónkat gyermek közeli, a gyermekekhez igazodó módszerekkel valósítjuk meg.
Két idegen nyelvi csoportunkban, lehetőséget biztosítunk a német nyelvvel való ismerkedésre játékos tevékenységek közben. A német nyelv elsajátítása, tevékenységbe integrálva, természetes közegben történik, a gondozási feladatok, beszélgetések, társas, és körjátékok, éneklés, mozgás közben.

Intézményünk felszereltsége jó színvonalú. A pedagógiai program megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételek adottak, karbantartásra, bővítésre folyamatosan van lehetőségünk.